Flaga ARTAXATA Herb



Lingwistyka


INDOEUROPEISTYKA
PALEOJĘZYKI
ZAGADNIENIA ROZMAITE
Język praindoeuropejski Języki nostratyckie Witryna p. Grzegorza Jagodzińskiego - źródło informacji z różnych dziedzin nauki,
w tym  językoznawstwa. 

Języki Dené-Kaukaskie Zompist - witryna amerykańskiego twórcy
conworldu Almei oraz osadzonych w jego
"realiach" języków sztucznych.
Warto przejrzeć.

The Tower of Babel -
rozległa baza danych etymologii języków świata
Janko Gorenc - witryna posiadacza najwiekszej
kolekcji liczebników


WikiVerb - przegląd odmiany czasowników w językach



Artaxes
17.10.2010



Free Web Hosting